tg acoustics
the nature of musicHome


Custom Design


Upgrades


Contact & privacy


Audioquest


Duelund


Furutech


Mundorf

Contact informatie
contact informatie over ons disclaimer copyright privacyverklaring

Let op: Bezoek alleen op afspraak. Stuur s.v.p. een mail naar support@tg-acoustics.com om contact op te nemen voordat u ons bezoekt. Dan zorgen wij ervoor dat we er zijn. Dit komt omdat we vaak werken aan projecten in onze studio of gewoon druk bezig zijn achter in de werkplaats.

web www.tg-acoustics.com
mail support@tg-acoustics.com
tel 06-49941904
Middenbeemster Nederland
Kamer van Koophandel 37138402

Over ons

Tony Gee, oprichter en eigenaar van tg-acoustics, was al op jonge leeftijd bezig met muziek en audio. Al in de jaren '70, tijdens de lagere school, experimenteerde hij met breedbandluidsprekers en oude buizenradio's. Op veertien-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste basgitaar en richtte hij een band op. Later stapte hij over op de contrabas. Na jaren lang luidsprekers voor zichzelf gebouwd te hebben, ontwierp en bouwde hij in 1982 zijn eerste luidsprekers in opdracht. Inmiddels is zijn naam uitgegroeid tot een begrip in de internationale luidsprekerwereld. In samenwerking met een uitgebreid netwerk van professionele meubelmakers en toegewijde leveranciers levert tg-acoustics maatwerk op het gebied van alles wat met luidsprekers te maken heeft. Neem gerust contact op voor meer informatie!

Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw gegeven. Ik kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel of schade aan uw eigendommen of van derden die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van de verstrekte informatie. Als u niet bekwaam bent om iets wat op deze site wordt voorgesteld te doen, probeer het dan niet. De informatie en meningen die op deze website worden verstrekt zijn van mij persoonlijk en geven weer wat ik denk dat de juiste manier is in audio design. Ik heb niet de intentie om iemand of een bedrijf te schaden of te beledigen.

Copyright

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Stuur gerust een email als u vragen heeft. Copyright tg-acoustics - Nederland.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
tg-acoustics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of producten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: uw naam en e-mailadres en indien nodig ook uw adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. tg-acoustics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Het afhandelen van uw betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden
tg-acoustics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan uw naam en adres om goederen bij u te kunnen afleveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
tg-acoustics bewaart alle gegevens offline, wij maken geen gebruik van een cloud of andere vormen van online opslag. tg-acoustics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden alleen bewaard omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient tg-acoustics bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot de verkoopadministratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
tg-acoustics heeft geen geautomatiseerde verwerkingen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of computersystemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
tg-acoustics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website is zeer basic opgebouwd. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen webshop waarop u een account kunt aanmaken, geen contactformulier en versturen wij geen nieuwsbrieven, etc. Ook maken wij geen gebruik van Google Analytics. Er wordt na uw websitebezoek niets geregistreerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@tg-acoustics.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door tg-acoustics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tg-acoustics.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
tg-acoustics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
tg-acoustics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via support@tg-acoustics.com. tg-acoustics bewaart alle gegevens offline, wij maken geen gebruik van een cloud of andere vormen van online opslag.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht tg-acoustics ©

Last updated 30.6.2022